Broer/zussen bridgedrive groot succes.

Het Nationaal Denksport Centrum ‘Den Hommel’ te Utrecht bood op zondag 13 oktober 2013 onderdak aan de eerste ‘Dutch Open Siblings Bridge Drive’. Terwijl het buiten stroomde van de regen, druppelden rond kwart voor elf in de ochtend de eerste bridgende broers en zussen naar binnen. Aan sommigen kon je zo zien dat zij dezelfde vader en moeder  hadden. Andere siblings leken in de verste verte niet op elkaar. We geloofden hen op hun blauwe ogen en door de informatie die zij op het inschrijvingsformulier hadden verstrekt.

 

Nadat de deelnemers zich hadden ontdaan van paraplus en regenjassen, konden ze direct aan de koffie en cake. Na de komst van de vroege vogels wisten steeds meer mensen de weg naar het zalencentrum nabij het Amsterdam-Rijnkanaal te vinden, al hoewel sommigen aanvankelijk bleven steken bij het gelijknamige zwembad. Ook het pad van degenen die met het openbaar vervoer kwamen, liep niet altijd over rozen. Vanaf de laatste halte is het toch nog een flink stuk lopen om op de Kennedylaan 9 te komen.

 

Toen alle paren (op één na) aanwezig waren, kon ondergetekende om tien voor een de 212 deelnemers, de wedstrijdleider, de arbiter en het gastpaar Ton en Frank Bakkeren namens de organisatoren welkom heten. Ik bracht in herinnering dat de broers en topbridgers Bakkeren op de cover van het maart nummer van het blad Bridge stonden en dat daardoor het idee was ontstaan om een landelijke broers/zussen drive te organiseren. Dat het gastpaar uiteindelijk ook met de wisselbeker naar huis zou gaan, stond niet in ons draaiboek.

Harry Mock (rechts) reikte de eerste prijs uit aan de broers Ton en Frank Bakkeren.

Ook niet in het draaiboek stond dat het toernooi bijna een half uur te laat zou beginnen. Indirect werd dit veroorzaakt door het wegblijven van één team. Wij hadden wel voorzien in een reserveteam, maar door een menselijke fout en de wet van Murphy duurde het veel te lang voordat de loopbriefjes op orde waren. Dat leidde tot nogal wat ergernis, ook bij de organisatoren, maar deze onvolkomenheid mocht uiteindelijk de pret niet drukken, getuige de enthousiaste reacties na afloop.

 

Ook uit de gehouden enquête kwam een positief beeld naar voren. De sfeer tijdens de drive werd goed tot uitstekend genoemd. Vrijwel iedereen gaf aan dat de drive aan de verwachtingen had voldaan en dat men de volgende keer weer van de partij zou zijn. Van de 106 deelnemende paren kwamen 75 enquêteformulieren retour. Door deze hoge respons zijn de uitkomsten als representatief aan te merken. Al met al mag dan ook geconcludeerd worden dat deze eerste broers/zussen drive een groot succes was.

Iets over vijven waren de 24 spellen, verdeeld over acht rondes, gespeeld. Dank zij de onvolprezen scorekastjes, ook wel Bridgemates genoemd, was de uitslag vrij snel bekend. Aanvankelijk zouden de deelnemers worden verdeeld over een wedstrijdpoule en een recreatiepoule. Aangezien voor deze laatste poule bijna geen belangstelling was, kwamen we tot een nieuwe indeling: de Champions League voor spelers uit de hoogste regionen van het vaderlandse bridge en een Europa League voor de overige bridgers.

 

De uitslagen werden voorgelezen door mijn broer Eddy. De eerste drie plaatsen in de Champions League waren voor:

 

1. Ton en Frank Bakkeren (67,23%)

2. Ad Verlouw en E. v.d. Sandt-Verlouw (63,01%)

3. Ricardo en Chris Westerbeek (61,52%)

 

In de Europa League waren de prijswinnaars:

 

1. Jeanne Haket en Nelly Boks (63,50%)

2. Ida Treur en Joke van Schilt (60,79%)

3. John en Tineke Mocking (60,65%)

 

De volledige uitslag vindt u hier. De broers Bakkeren overhandigden de bekers aan de bovenste drie van de twee poules. Omdat zij moeilijk de beker en de wisselbeker aan zichzelf konden geven, deed ik dat voor hen. Onze webmaster/fotograaf Gaby Mock legde alles digitaal vast. Zijn foto-overzicht ziet u hier.

 

Tot 2014.

Harry Mock

Harry Mock

Het organisatiecomité met het gastpaar Bakkeren, tevens winnaars van de wisselbeker.