Verslag 2de Dutch Open Siblings Bridge Drive

          Plaats : Nationaal Denksport Centrum ‘Den Hommel’ , Utrecht

          Datum : zondag 19 oktober 2014

 

De organisatoren zaten lange tijd in spanning. Zouden we het aantal deelnemers van 2013 kunnen overtreffen? Vorig jaar deden er 106 paren mee. Maar toen begonnen we om 13.00 uur en nu al om 11.00 uur. Weliswaar kregen de deelnemers hierdoor meer spellen te spelen, maar ze moesten ook vroeger hun bed uit. Het experiment slaagde, want op 19 oktober 2014 kwamen er 118 sibling-paren op de drive in ‘Den Hommel’ af. Deze stijging was mede te danken aan het uitgebreide artikel in het blad ‘Bridge’, dat door veel mensen is gezien en gelezen (klik hier voor het hele artikel).

 

Niet alleen hadden we dit jaar twaalf paren meer

dan in 2013, uit de gehouden enquête en de geluiden

in de wandelgangen is ons duidelijk geworden dat de

236 deelnemers de tweede siblings bridge drive zeer

geslaagd vonden. We kregen veel lof toegezwaaid

over de organisatie, het verloop van de dag en de sfeer.

Op het enquêteformulier stonden opmerkingen als ‘prima

gedaan’,  ‘gezellige dag’, ‘leuke drive’, ‘heel sfeervol’ en

‘erg leuk’. We kregen ook aanmoedigingen om door te

gaan: ‘traditie’, ‘ jaarlijks herhalen’, ‘volgend jaar weer’.

 

De deelnemers konden kiezen uit een Champions League en een Europa League. In de Champions League deden slechts 20 paren mee. Wellicht lieten velen zich afschrikken door de omschrijving dat deze lijn voor topbridgers was: bridgers in de (paren-) meesterklasse, de 1ste divisie, de 2de divisie en de Hoofdklasse. Ook  gevorderde clubbridgers (A-lijn) konden voor deze lijn kiezen. In de Europa League (voor overige clubbridgers, thuisbridgers en gelegenheidsbridgers) speelden 98 paren.

 

Bijzonder was dat aan de siblings drive zes tweelingparen deelnamen en dat een paar daarvan als winnaar uit de bus kwam, de zusjes Angeline en Annemieke van Heusden. Zij speelden in de Champions League en behaalden 61,52%.

De andere winnaars in deze lijn waren:

2de  plaats: Hans en Jan de Brieder (58,23%)

3de plaats: Dirk en Teus Twigt (54,53 %)

 

De kampioenen in de Europa League werden:

1ste plaats: Ton Verdoes en Hennie Wichers-Verdoes (66,76%)

2de plaats: Helene Knopper en Donald Willemse (65,93%)

3de plaats: André en Martin Scheer (65,89%)

 

De winnaars gingen naar huis met een fraaie beker, uitgereikt door Onno Janssens, de uitvinder van de Muiderbergse Twee. Bovendien hadden wij voor elk paar dat op een veelvoud van tien eindigde (nummer 60, nummer 50, etc.) een Goody Bag. De artikelen in de tas waren afkomstig van de Nationale Postcode Loterij. De siblings mochten onderling uitvechten wie wat uit de tas mocht meenemen. Niet iedereen was daar even blij mee. Volgend jaar toch maar twee tassen per paar?

Onno Janssens (midden)

Tijdens de drive werd een loterij gehouden ten bate van het NBB Jeugdfonds. De hoofdprijs was een bridge-weekendarrangement voor twee personen in het Drentse Odoorn. Deze prijs was deels gesponsord door de reisorganisatie BridgeTravelling. De loterij bracht netto € 700,- op. De Bridge- en Boekenshop, gevestigd in het denksportcentrum, schonk aan de loterij een groot aantal boeken op bridgegebied. Deze leuke winkel was tijdens het toernooi enige tijd open, zodat de siblings tussen de bedrijven door nog lekker konden ‘shoppen’. Van deze gelegenheid werd druk gebruik gemaakt.

 

Alle tweelingen die meededen

Los van alle loftuitingen ontvingen wij ook enkele kritische geluiden en opbouwend commentaar. Relatief veel deelnemers vonden de  lunchpauze te lang. Verder misten sommige spelers percentages in de kastjes en tussenstanden. Een aantal deelnemers vond het geluid niet optimaal. Wij gaan alle opmerkingen en suggesties in december bespreken in een evaluatievergadering. Op één ‘klacht’ kunnen wij nu al ingaan. Diverse mensen vonden het storend dat drankjes tijdens het bridgen afgerekend moesten worden. Wellicht hadden deze deelnemers over het hoofd gezien dat bij aanmelding kon worden opgegeven of men een klantenkaart wenste. Heel veel mensen hebben hiervoor gekozen en konden derhalve hun consumpties aan het einde van de dag afrekenen.

 

Al met al was de 2de ‘Dutch Open Siblings Bridge Drive een groot succes. De helft van de deelnemers was ‘repeater’, dat wil zeggen dat deze paren ook in 2013 hadden meegedaan.  Een repeater schreef op het enquêteformulier: ‘Verloop van de dag stuk beter dan vorig jaar’. Een andere: ’Fijn dat de prijsuitreiking al sneller is’. Gevraagd naar de voorkeur voor een hele of een halve dag bridgen, sprak 79 % van de deelnemers zich uit voor de formule van dit jaar, dus om 11.00 uur beginnen en 27 spellen spelen (in 2013 begonnen we om 13.00 uur en werden er 24 spellen gespeeld). Van degenen die ook de drive in 2013 hadden meegemaakt en dus konden vergelijken, sprak zelfs 81 % zich uit voor een hele dag. Voor het organisatiecomité is het dus niet zo moeilijk om voor 2015 een keuze uit de twee formules te maken.

 

Harry Mock.

 

Het organisatiecomité (v.l.n.r.), Eddy Mock, Harry Mock, Frits Vlaanderen, Floris Vlaanderen.